Header image
Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
line decor

Tortha 50/50, 19 Aibreán 2021 - €805 ag Aonghus Ó Fátharta, Doirín Darach. Duais an díoltóra €50 ag Cogaslann Chasla

line decor
 
 
 
 

Fáilte isteach     Cliceáil thuas chun torthaí na seachtaine a fheiceáil

Bunaíodh an Cumann i 1964      Dathanna: DUBH & OMRACH      Páirc Baile: PÁIRC A' MHÁIMÍN, Leitir Móir  Éirchód: H91 X725
 Facebook        Twitter        Instagram   

 
Ballraíocht 2017

Cranchur 50/50

 
 
Plean Teanga   Nuachtlitir Márta 2021
Plean Teanga 2021
 
Nuachtlitir, Márta 2021
 
Tá Comórtas Peile na Gaeltachta 2021 curtha siar anois go dtí Deireadh Seachtaine na Cincíse 2022. Beidh muid ag súil le fáilte mhór a chur roimh na foirne ó na Gaeltachtaí ar fad go dtí Páirc an Mháimín ar an 3ú lá de mhí an Mheithimh 2022.
 
 
Buaiteoirí Bonn Óir Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2020, an scéim tacaíochta de chuid
Ghlór na nGael agus Chumann Lúthchleas Gael
 
Edel de Paor, Pat Choilmín & Gráinne 
Edel de Paor (Rúnaí Cúnta), Pat Choilmín Ó Conghaile (Cathaoirleach) agus Gráinne McElwain (Leaschisteoir & Oifigeach Gaeilge)
 
 
Pat Choilmín Ó Conghaile   Pat, Gráinne & Edel
 
 


Tá muid ag díol na suíochán sa seastán ar €100 an ceann, mar sin dá mba mhaith leat suíochán a cheannach duit féin, do theaghlach nó i gcuimhne duine / daoine muinteartha, tá an deis sin agat ar líne. Cliceáil ar an bpictiúr thíos.

Suíochán sa Seastán


Agus muid i mbun ullmhucháin do Chomórtas Peile na Gaeltachta a bheidh á reachtáil ar an Maimín deireadh seachtaine na Cincíse 2021, tá roinnt tograí le críochnú again, ina measc:

Seastán Nua le tógáil le 190 suíochán        *       Scórchlár nua le tógáil

Athchóiriú iomlán ar na Seomraí Feistis, atá tógadh thiar i 1994        *       Stór nua le cur amach astú

Dromchla tearra le cur ar an gcarrchlós

Beidh costas €360,000 ar an obair seo ar fad a chríochnú agus cé go bhfuil deontas €270,000 ceadaithe dúinn ag an Roinn Cultúr, Oidhreachta agus Gaeltachta, beidh orainn €100,000 a bhailiú muid féin.

 Tá Cumann Peile Naomh Anna i mbun ullmhucháin do Chomórtas Peile na Gaeltachta a bheidh á reachtáil ar an Maimín ón 4ú - 7ú Meitheamh 2021. Faoi láthair tá muid ag lorg tithe a mbeadh suim acu daoine a thógáil don deireadh seachtaine. Leaba agus bricfeasta a bheidh i gceist. Má tá suim agat ann is féidir teagmháil a dhéanamh le Máire Bríd Ní Ghionnáin - 0872700749, Yvonne Ní Chlochartaigh - 0872499027, Mary Ní Loingsigh - 0872285779, nó r-phost a sheoladh chuig: secretary.naomhanna.galway@gaa.ie
 
 
Geansaithe Naomh Anna

Is féidir feisteas Naomh Anna a cheannach ar líne anois ach dul isteach ar shuíomh O'Neills.

Cranchur 50/50
 
 Bronntanas dheas: Leabhar Stair Naomh Anna 1964 - 2014 ó Cló Iar-Chonnacht anseo
 
 Pat Choilmín Ó Conghaile
 
Mar aitheantas do na cumainn ar fad ar éirigh leo Comórtas Peile na Gaeltachta a bhaint ó 1969 i leith, bhronn RTÉ Raidió na Gaeltachta teastas speisialta ar gach fhoireann buacach, idir Sinsir agus Sóisir. Bronnadh an gradam s'againne ar Phat Choilmín Ó Conghaile, Cathaoirleach Naomh Anna, Leitir Móir agus captaen an fhoireann a bhuaigh an Craobh Náisiúnta Sóisear i mBéal a' Mhuirthid i 1987, ag fáil an ceann is fearr ar Ghaoth Dobhair sa gcluiche ceannais, 2-8 le 0-8. Tá tuairisc ar an gcluiche ceannais sin anseo
 
 Is féidir tuilleadh de na pictiúir ón mbronnadh a fheiceáil ar ghréasáin Sheáin Uí Mhainnín ag https://www.seanomainnin.com/p651893146
 
 
Seoladh
Caoimhín Ó Fátharta (Cathaoirleach 2009 - 2016), Michael Bharry Ó Flatharta (Dearthóir an leabhar)
agus Pat Choilmín Ó Conghaile (Údar)
Is féidir an leabhar a cheannach ó Cló Iar-Chonnacht anseo
 
Ag Céiliúradh 50 Bliain - Dinnéar Bhliantúil sa Sportlann
 
An Chéad Fhoireann 1964
An Chéad Fhoireann a chuaigh chun páirce i 1964 mar aíonna speisialta ag an Dinnéar Bliantúil 2014
Ina seasamh: Michael Tom Ó Cualáin, Conaill Ó Máille (mac le Pat), Jimí Phatenn Phatch Ó Confhaola, Seán Ó Clochartaigh,
Caitlín Uí Chonghaile (Bean Phaidí Phada), Antoine Ó Loingsigh, Micheál Seoighe, Pádraig Mac Eochagáin (mac le Tomás)
Ina suigh: Peadar Peircín (deartháir le Johnny), Nioclás Ó Conchubhair, Tom Mac Donnchadha (deartháir le Beartla), Diarmuid Mac an Adhastair, Pádraig Mhichael Mór Ó Conghaile, Micheál Ó Tuathail
 
 
Mar cuid de ceiliúradh 50 Bliain bunú an Chumainn, bhí Aifreann i Spórtlann Mhichael Mhóir ar an Domhnach, 3 Lúnasa 2014
Aifreann sa Spórtlann
Na Sagairt ag Aifreann sa Spórtlann
An tAthair Ciarán DeBláca (iar leas-chathaoirleach an Chumainn), An tAthair Eddie Bheartla Ó Conghaile agus an tAthair Micheál Ó Braonáin S.P. Leitir Móir
Nasc leis an gcéad Coiste i 1964
Angela Durkin agus Máire Uí Ráinne
Angela Durkin, bean céile Tomás (an chéad Rúnaí ar an gCumann) agus Máire Uí Ráighne, iníon Michael Mhóir, duine den dream a bhunaigh an Cumann
 
 
Clár a rinne John O'Shea i 2007 faoin ceangal idir Huddersfield agus muintir na Gaeltachta i gConamara.
 
 
 
Uath-dhífhibrileoir Seachtrach (AED) (Difibulator) lonnaithe le hais deasc an fháilteora ag Spórtlann Mhichael Mhóir sa Máimín i Leitir Móir.  I gcás práinne ná dearmad, le do thoil, fios a chur ar na seirbhísí éigeandála ar dtús trí ghlaoch ar 999 (112 ar fón soghluaiste). Ansin glaoigh ar na huimhreacha seo don Fhreagróir áitiúil Dífhibrileora: 091-551961087-6733303
 
Da mba mhaith leat ríomhphost a fháil gach uair a chuirtear eolas breise leis an suíomh seo
seol ríomhphost chugainn ag eolas@naomhanna.ie agus cuirfear ar an liosta tú.
 
 

"I seasca ceathair sea cuireadh an síol
a d'fhás ar dtús mar bhláth,
's a lean ag leathnú amach gach treo
nó go ndearna brainsí breátha!
D'fháisc le chéile isteach mar chrann
nár facthas a leithéid cheana,
anois tá'n bratach dubh agus buí
ag 'speáint mórtas croí Naomh Anna"
                                                        píosa scríofa ag Ciarán Ó Fátharta