Header image
Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
line decor

Tortha 50/50, 18 Eanáir 2021 - €695 ag Joanie Bharry, Leic. Duais an díoltóra €50 ag Ciarán Óg Ó Flatharta

line decor
 
 
 
 

Fáilte isteach     Cliceáil thuas chun torthaí na seachtaine a fheiceáil

Bunaíodh an Cumann i 1964      Dathanna: DUBH & OMRACH      Páirc Baile: PÁIRC A' MHÁIMÍN, Leitir Móir  Éirchód: H91 X725
 Facebook        Twitter        Instagram   

 
Ballraíocht 2017

Cranchur 50/50

 
Buaiteoirí Bonn Óir Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2020, an scéim tacaíochta de chuid
Ghlór na nGael agus Chumann Lúthchleas Gael
 
Edel de Paor, Pat Choilmín & Gráinne 
Edel de Paor (Rúnaí Cúnta), Pat Choilmín Ó Conghaile (Cathaoirleach) agus Gráinne McElwain (Leaschisteoir & Oifigeach Gaeilge)
 
 
Pat Choilmín Ó Conghaile   Pat, Gráinne & Edel
 
 


Tá muid ag díol na suíochán sa seastán ar €100 an ceann, mar sin dá mba mhaith leat suíochán a cheannach duit féin, do theaghlach nó i gcuimhne duine / daoine muinteartha, tá an deis sin agat ar líne. Cliceáil ar an bpictiúr thíos.

Suíochán sa Seastán


Agus muid i mbun ullmhucháin do Chomórtas Peile na Gaeltachta a bheidh á reachtáil ar an Maimín deireadh seachtaine na Cincíse 2021, tá roinnt tograí le críochnú again, ina measc:

Seastán Nua le tógáil le 190 suíochán        *       Scórchlár nua le tógáil

Athchóiriú iomlán ar na Seomraí Feistis, atá tógadh thiar i 1994        *       Stór nua le cur amach astú

Dromchla tearra le cur ar an gcarrchlós

Beidh costas €360,000 ar an obair seo ar fad a chríochnú agus cé go bhfuil deontas €270,000 ceadaithe dúinn ag an Roinn Cultúr, Oidhreachta agus Gaeltachta, beidh orainn €100,000 a bhailiú muid féin.

 Tá Cumann Peile Naomh Anna i mbun ullmhucháin do Chomórtas Peile na Gaeltachta a bheidh á reachtáil ar an Maimín ón 4ú - 7ú Meitheamh 2021. Faoi láthair tá muid ag lorg tithe a mbeadh suim acu daoine a thógáil don deireadh seachtaine. Leaba agus bricfeasta a bheidh i gceist. Má tá suim agat ann is féidir teagmháil a dhéanamh le Máire Bríd Ní Ghionnáin - 0872700749, Yvonne Ní Chlochartaigh - 0872499027, Mary Ní Loingsigh - 0872285779, nó r-phost a sheoladh chuig: secretary.naomhanna.galway@gaa.ie
 
 
Geansaithe Naomh Anna

Is féidir feisteas Naomh Anna a cheannach ar líne anois ach dul isteach ar shuíomh O'Neills.

Cranchur 50/50
 
 Bronntanas dheas: Leabhar Stair Naomh Anna 1964 - 2014 ó Cló Iar-Chonnacht anseo
 
 Pat Choilmín Ó Conghaile
 
Mar aitheantas do na cumainn ar fad ar éirigh leo Comórtas Peile na Gaeltachta a bhaint ó 1969 i leith, bhronn RTÉ Raidió na Gaeltachta teastas speisialta ar gach fhoireann buacach, idir Sinsir agus Sóisir. Bronnadh an gradam s'againne ar Phat Choilmín Ó Conghaile, Cathaoirleach Naomh Anna, Leitir Móir agus captaen an fhoireann a bhuaigh an Craobh Náisiúnta Sóisear i mBéal a' Mhuirthid i 1987, ag fáil an ceann is fearr ar Ghaoth Dobhair sa gcluiche ceannais, 2-8 le 0-8. Tá tuairisc ar an gcluiche ceannais sin anseo
 
 Is féidir tuilleadh de na pictiúir ón mbronnadh a fheiceáil ar ghréasáin Sheáin Uí Mhainnín ag https://www.seanomainnin.com/p651893146
 
 
Seoladh
Caoimhín Ó Fátharta (Cathaoirleach 2009 - 2016), Michael Bharry Ó Flatharta (Dearthóir an leabhar)
agus Pat Choilmín Ó Conghaile (Údar)
Is féidir an leabhar a cheannach ó Cló Iar-Chonnacht anseo
 
Ag Céiliúradh 50 Bliain - Dinnéar Bhliantúil sa Sportlann
 
An Chéad Fhoireann 1964
An Chéad Fhoireann a chuaigh chun páirce i 1964 mar aíonna speisialta ag an Dinnéar Bliantúil 2014
Ina seasamh: Michael Tom Ó Cualáin, Conaill Ó Máille (mac le Pat), Jimí Phatenn Phatch Ó Confhaola, Seán Ó Clochartaigh,
Caitlín Uí Chonghaile (Bean Phaidí Phada), Antoine Ó Loingsigh, Micheál Seoighe, Pádraig Mac Eochagáin (mac le Tomás)
Ina suigh: Peadar Peircín (deartháir le Johnny), Nioclás Ó Conchubhair, Tom Mac Donnchadha (deartháir le Beartla), Diarmuid Mac an Adhastair, Pádraig Mhichael Mór Ó Conghaile, Micheál Ó Tuathail
 
 
Mar cuid de ceiliúradh 50 Bliain bunú an Chumainn, bhí Aifreann i Spórtlann Mhichael Mhóir ar an Domhnach, 3 Lúnasa 2014
Aifreann sa Spórtlann
Na Sagairt ag Aifreann sa Spórtlann
An tAthair Ciarán DeBláca (iar leas-chathaoirleach an Chumainn), An tAthair Eddie Bheartla Ó Conghaile agus an tAthair Micheál Ó Braonáin S.P. Leitir Móir
Nasc leis an gcéad Coiste i 1964
Angela Durkin agus Máire Uí Ráinne
Angela Durkin, bean céile Tomás (an chéad Rúnaí ar an gCumann) agus Máire Uí Ráighne, iníon Michael Mhóir, duine den dream a bhunaigh an Cumann
 
 
Clár a rinne John O'Shea i 2007 faoin ceangal idir Huddersfield agus muintir na Gaeltachta i gConamara.
 
 
 
Uath-dhífhibrileoir Seachtrach (AED) (Difibulator) lonnaithe le hais deasc an fháilteora ag Spórtlann Mhichael Mhóir sa Máimín i Leitir Móir.  I gcás práinne ná dearmad, le do thoil, fios a chur ar na seirbhísí éigeandála ar dtús trí ghlaoch ar 999 (112 ar fón soghluaiste). Ansin glaoigh ar na huimhreacha seo don Fhreagróir áitiúil Dífhibrileora: 091-551961087-6733303
 
Da mba mhaith leat ríomhphost a fháil gach uair a chuirtear eolas breise leis an suíomh seo
seol ríomhphost chugainn ag eolas@naomhanna.ie agus cuirfear ar an liosta tú.
 
 

"I seasca ceathair sea cuireadh an síol
a d'fhás ar dtús mar bhláth,
's a lean ag leathnú amach gach treo
nó go ndearna brainsí breátha!
D'fháisc le chéile isteach mar chrann
nár facthas a leithéid cheana,
anois tá'n bratach dubh agus buí
ag 'speáint mórtas croí Naomh Anna"
                                                        píosa scríofa ag Ciarán Ó Fátharta